44 2033180199

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஃபிளெபாலஜி மற்றும் லிம்ஃபாலஜி ஜர்னல் ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட, திறந்த அணுகல் இதழாகும், இது இரட்டை குருட்டு மதிப்பாய்வு செயல்முறையை இயக்குகிறது. அனைத்து பங்களிப்புகளும் பத்திரிகையில் உடற்பயிற்சிக்காக ஆசிரியரால் முதலில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. கட்டுரை பொருத்தமானதாகக் கருதப்பட்டால், கட்டுரையின் அறிவியல் தரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன நிபுணர் மதிப்பாய்வாளர்களுக்கு அனுப்பப்படும். கட்டுரையின் ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிப்பு தொடர்பான இறுதி முடிவுக்கு ஆசிரியர் பொறுப்பு. ஆசிரியரின் முடிவே இறுதியானது.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் முதன்மை தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு 7 நாட்களுக்குள் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலம் மற்றும் பத்திரிகை நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top