44 2033180199

கையெழுத்துப் பிரதியை சமர்ப்பிக்கவும்

மரைன் மைக்ரோபயாலஜி  என்பது  அனைத்து கடல்சார் அறிவியலிலும் ஆய்வுகளை ஏற்கும் மற்றும் பல்சஸ் ஜர்னல்களின் குழுவில் உள்ள ஒரு சர்வதேச சக மதிப்பாய்வு இதழாகும்.
 

www.pulsus.com/submissions/marine-microbiology.html க்கு ஜர்னலின் ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு மூலம் ஆசிரியர் தங்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை சமர்ப்பிக்கலாம் .

அல்லது marinemicrobiol@peerreviewedjournals.com இல் மின்னஞ்சல் இணைப்பாக 

 
 
 

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top