44 2033180199

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

சிறுநீரக சிகிச்சை மற்றும் நோய் கண்டறிதல் இதழ் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையை பின்பற்றுகிறது, விமர்சகர்கள் ஆசிரியர்களின் அடையாளத்தை அறிந்திருக்கவில்லை, மேலும் விமர்சகர்களின் அடையாளத்தை ஆசிரியர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. ஆய்வாளர்கள்/அறிஞர்கள்/விஞ்ஞானிகளின் பணிகளைச் சரிபார்ப்பதற்காக இதழில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டுரைக்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வெளிப்புற மதிப்பாய்வாளர் இருக்கிறார். பத்திரிகையின் மறுஆய்வுச் செயலாக்கம், பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்களால், தலையங்க அலுவலகத்திலிருந்து பூர்வாங்க மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் முதன்மை தரக் கட்டுப்பாட்டுச் சரிபார்ப்பிற்காகத் தலையங்க அலுவலகத்தால் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு 7 நாட்களுக்குள் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கிலம் மற்றும் பத்திரிகை நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top