44 2033180199

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் கோளாறுகள் மற்றும் மரபணு மருத்துவம் இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக இலவசமாக சமீபத்திய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வழங்குவதற்காக. அசல் படைப்பு மற்றும் மூலத்தை சரியான முறையில் மேற்கோள் காட்டினால், படைப்பை நகலெடுக்க, விநியோகிக்க, அனுப்ப மற்றும் மாற்றியமைக்க இது யாரையும் அனுமதிக்கிறது. வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளுக்கும் கிராஸ்ரெஃப் வழங்கிய DOI ஒதுக்கப்படும். மரபியல் மற்றும் மரபியல் கோளாறுகள், மரபணு மருத்துவம், மூலக்கூறு மற்றும் மருத்துவ நோய் கண்டறிதல் மற்றும் மரபணு கோளாறுகள், குரோமோசோமால் அசாதாரணங்கள், வளர்சிதை மாற்ற நோய்கள், மக்கள்தொகை மரபியல், எபிஜெனெடிக்ஸ், நோய்-குறிப்பிட்ட விலங்கு மாதிரிகள் மற்றும் மறுஜெனியல் மாதிரிகள் பற்றிய ஆய்வுகளைக் கையாளும் சக மதிப்பாய்வு இதழ்.

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top