44 2033180199

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

எச்.ஐ.வி மற்றும் எய்ட்ஸ் ஆராய்ச்சிக்கான சர்வதேச இதழ்ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் சமீபத்திய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை இலவசமாக வழங்குவதற்கு. அசல் படைப்பு மற்றும் மூலத்தை சரியான முறையில் மேற்கோள் காட்டினால், படைப்பை நகலெடுக்க, விநியோகிக்க, அனுப்ப மற்றும் மாற்றியமைக்க இது யாரையும் அனுமதிக்கிறது. வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளுக்கும் கிராஸ்ரெஃப் வழங்கிய DOI ஒதுக்கப்படும். ஆய்வாளர்கள், இயக்குநர்கள், பேராசிரியர்கள், இளம் விஞ்ஞானிகள், மாணவர்கள் போன்ற சிறந்த அறிஞர்களுக்கு தளத்தை வழங்குவதன் மூலம் உயர்தர ஆய்வுக் கட்டுரைகள், மதிப்புரைகள், வழக்கு-அறிக்கைகள், குறுகிய தொடர்பு, வர்ணனை, மருத்துவப் படங்கள் போன்றவற்றை இந்த இதழ் வெளியிடுகிறது. எய்ட்ஸ்/எச்.ஐ.வி துறையில் புதிய வளர்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு நல்ல வாய்ப்பை வழங்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் அறிஞர்கள்.

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top