44 2033180199

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

உடற்கூறியல் மாறுபாடுகளின் சர்வதேச இதழ் (IJAV) இரண்டு முக்கிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் ஆராய்ச்சி, கற்பித்தல் மற்றும் குறிப்பு நோக்கங்களுக்காக சமீபத்திய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை இலவசமாக வழங்குவதற்காக. அசல் படைப்பு மற்றும் மூலத்தை சரியான முறையில் மேற்கோள் காட்டினால், படைப்பை நகலெடுக்க, விநியோகிக்க, அனுப்ப மற்றும் மாற்றியமைக்க இது யாரையும் அனுமதிக்கிறது. வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளுக்கும் கிராஸ்ரெஃப் வழங்கிய DOI ஒதுக்கப்படும். உடற்கூறியல் மாறுபாடுகளின் சர்வதேச இதழ் (IJAV) என்பது ஒரு திறந்த அணுகல் மின்னணு இதழாகும், இது மொத்த, கதிரியக்க, நரம்பியல், மற்றும் அறுவைசிகிச்சை உடற்கூறியல் மற்றும் மருத்துவ உடற்கூறியல் ஆகியவற்றில் உள்ள உடற்கூறியல் மாறுபாடுகளுக்கான ஆன்லைன் தொகுப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. IJAV ஆய்வுக் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகளை வரவேற்கிறது.

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top