44 2033180199
டெர்மடோபாதாலஜி ஜர்னல்

டெர்மடோபாதாலஜி ஜர்னல் உலகளவில் தோல் மருத்துவத்தில் பயிற்சி பெறும் மருத்துவர்கள்/ஆராய்ச்சியாளர்கள்/மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள தரமான ஆராய்ச்சி உள்ளடக்கத்தை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது  . டெர்மடோபாதாலஜி என்பது டெர்மட்டாலஜி மற்றும் பேத்தாலஜி ஆகிய இரண்டையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது, இது முக்கியமாக தோல் நோய்களை மூலக்கூறு/மைக்ரோஸ்கோபிக் அளவில் படிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது . டெர்மடோபாதாலஜி இதழ், உலகெங்கிலும் உள்ள தோல் நோய்க்குறியீடுகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில்/கண்டறியப்படுவதில், நோய் கண்டறிதல், மேலாண்மை மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் ஆகியவற்றின் அனைத்து அம்சங்களையும் விரைவாக தொடர்புகொள்வதில் ஒரு பயனுள்ள திசையனாக செயல்பட முயற்சிக்கிறது.

வெளியிடப்பட்ட தகவல் புதியது மற்றும் புதியது மற்றும் வளர்ந்து வரும் தீவிரத்தை கட்டுப்படுத்த விரைவான கவனம் தேவைப்படும் தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட ஜர்னல் பாடுபடுகிறது. ஆய்வுக் கட்டுரைகள், மதிப்புரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், ஆசிரியருக்கான கடிதங்கள், குறுகிய மதிப்புரைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய அனைத்து வகையான கட்டுரைகளையும் இந்த இதழ் வரவேற்கிறது. கையெழுத்துப் பிரதிகளின் திறனை முழுமையாகச் சரிபார்ப்பதற்கும் திருத்துவதற்கும் விரைவான, இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை பின்பற்றப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால் அது.

இதழில் வெளியிடுவதற்கான மிக முக்கியமான அளவுகோல்கள் உள்ளடக்கத்தில் தெளிவு , படைப்பின் புதுமை மற்றும் நடத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சியில் சிறந்தவை . டெர்மடோபாதாலஜி துறையில் உலகெங்கிலும் நடக்கும் அனைத்து ஆராய்ச்சிகளுக்கும் இந்த இதழ் ஒரு மன்றமாகும், இது தோல் மருத்துவத்தில் பயிற்சி பெறும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்லது மருத்துவர்களுக்கு அதன் முன்னேற்றங்களில் உள்ள புதுப்பிப்புகளை அறிந்து கொள்ளவும் புரிந்துகொள்ளவும் வழி வகுக்கிறது.

 

 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top