44 2033180199

ஆய்வுக் கட்டுரை

Investigation of karst features at Ogbunike area, south-eastern Nigeria using 3D resistivity and GIS methods

  • Okafor Innocent U, Anakwuba Emmanuel K, Okpara Augustine O, Udegbunam Innocent E, Onyebum Tochukwu, Aniwetalu Emmanuel U

விமர்சனங்கள்

3-Dimensional seismic interpretation and fault seal assessment of Ganga Field, Niger Delta, Nigeria

  • Okpara Augustine O, Anakwuba Emmanuel K, Onyekwelu Clement U, Udegbunam Innocent E, Okafor Uchenna I
 
சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான சக மதிப்பாய்வு வெளியீடு pulsus-health-tech
Top